Dette er en forklaring på forskellen mellem en flokimmunitets strategi, inddæmningsstrategi og de problemer der er forbundet med begge strategier. Også lidt om den nye “afbødnings strategi”. 

Den strategi vi oplever i Danmark er hverken en rigtig “flok immunitets strategi” og heller ikke en rigtig “inddæmnings strategi”. Politikere og sundhedsmyndigheder har selv problemer med at sige hvilken strategi de følger, men er kommet på ordet “afbødnings strategi. Her er det forsøgt at forklare hvad de taler om og hvilke problemstillinger de står overfor.

Forskellen på “Flok immunitets strategi”, “Inddæmnings strategi” og “afbødnings strategi”

En flokimmunitets strategi er en smittesprednings strategi. Den er mest effektiv med hurtigst mulig smitte af hele samfundet, da virussen muterer over tid. Tager spredningen lang tid, som det foregår nu, vil virussen mutere, og der er risiko for at flokimmuniteten slet ikke vil virke. 

En Inddæmningsstrategi er det modsatte. Den sigter på at undgå smittespredning og inddæmme virussen så den når at smitte færrest mulige. Målet er at virussen identificeres, behandles og så uddør med færrest muligt smittede.

Inddæmning svarer til en lægelige behandling af kræft. Her scannes for kræftceller, og så gør man to ting. 1) Man søger at isolere dem så de ikke spredes, og 2) man angriber dem meget målrettet med stråler, kemo m.v., for at slå de ondsindede celler ihjel inden de når at mutere og sprede sig.

Afbødnings strategi er halv det ene og halvt det andet. Den dur ikke som inddæmnings strategi, fordi man ikke sigter efter at inddæmme virussen. Den dur heler ikke som flok immunitets strategi, fordi den begrænser smitte udbredelsen. Overordnet, at det er en nedluknings strategi uden et egentligt mål andet end at undgå overbelastning på sygehuse. Der er håbet om en vaccine, men der kan komme mange bølger af forskellige typer muterede coronavirusser, som der hver gang skal udvikles nye vacciner til. Det kan blive en mangeårig kamp mod corona.

Kerneproblemer i at gennemføre en flok immunitets strategi

En effektiv flok immunitets strategi hvor virussen ikke når at mutere, kræver at vi alle bliver syge samtidigt eller lynhurtigt. Det vil betyde et enormt antal syge og overbelastning af sygehuse. Det andet problem er, at den reelt kun er effektiv, hvis den gennemføres samtidigt på verdensplan.

Kerneproblemer i at gennemføre en inddæmnings strategi

Det er det ene kerne problem med at gennemføre inddæmnings strategien, er at man ikke kan lukke systemet totalt.

Ligesom man ikke kan “lukke en kræftpatients organisme helt ned” for at undgå spredning af kræftceller, kan man heller ikke lukke samfundet helt ned for at undgå spredning af Covid19. 

Det andet kerne problem med inddæmnings strategien, er at man ikke ved hvem der er virusbærere.

Det er også ligesom med kræft. Man kan scanne, men det er ikke muligt at scanne alle celler i kroppen. Derfor går raskmeldte kræft patienter til kontrol scanninger – for at kontrollere om man overså nogle kræftceller, som så igen begynder at sprede sig.

Det er tilsvarende med Covid19. Man kan ikke teste alle 5,7 million borgere – og selv om man gjorde, så ville nogle negative måske være smittet alligevel. 

Er der så nogen løsninger?

Ja, heldigvis, det er der. Corona Nabohjælp i hele Danmark startede oprindeligt d. 16 marts, ikke bare af godt hjerte, men netop for at skabe grundlaget for det “civile beredskab” som er en del af en effektiv og gennemførlig inddæmnings strategi. Siden da, har både Island og Færøerne bevist, at inddæmning er mulig. Med en forsigtig forudsigelse, vil jeg gætte på et pressemøde om ganske få dage, hvor regeringen vil meddele, at man skifter strategi – og nu vil inddæmme. det burde man selvfølgelig have gjort helt fra starten. 

Det er dog ikke for sent, og med en effektiv strategi, er det mit gæt at virussen er under fuld kontrol inden 1. juli. Det kunne have været inden 1. april, men 2 måneder tabt, er måske OK i den nuværende situation. Så må vi bare håbe de finder kompetencen til at det bliver en effektiv strategi. Vi har ikke brug for flere “fusere” 

Ja, faktum er, at Danmark kunne have haft haft corona helt under kontrol forlængst. Men netop fordi jeg har sagt dét i de sidste seks uger, ind imellem med hårdt sprogbrug, så tror jeg desværre jeg er dømt ude. At inddrage mig nu, det vil kræve at der skal “ædes uspiseligt store politiske kameler”. 

Og så må jeg igen konstatere, at det sjældent belønner sig at gøre noget uden at være blevet spurgt, uanset hvor godt og rigtigt det er. Og det hjælper slet ikke at være bagklog. Men jeg forsøgte i det mindste. Men jeg føler mig da lidt at det er skævt, når jeg læser at et 7 minutters interview med Søren Brostrøm (som var skyld i at man ikke testede hårdt fra start), de 7 minutter kostede 61.000 kr. Jeg ville gerne have arbejdet fuld tid i samarbejde med myndighederne for det samme beløb i mindst en måned. Men sådan skulle det ikke være.

Den gode nyhed er, nabohjælps grupperne heldigvis ikke har været forgæves. De har hjulpet mange – og når virussen er under kontrol, så står den på musik festivaller og cykle/køre ture rundt i det danske land. Det kan jeg så håbe nabohjælp grupperne kan bruges til.

 

Top
Translate »