Kumiay projekt “landliv som gamle dage” søger danske venner – om affaldssortering, vandbesparelse, genbrug, økologi, samkørsel

gamle dage” boede de fleste mennesker i Danmark på landet. De boede på gårde og i mindre huse. De levede af at dyrke jorden, holde dyr og af forskellige håndværk.

De lavede næsten alting selv, og lod meget lidt gå til spilde. Det meste af deres affald var organisk og endte på møddingen som kompost, der blev til gødning på markerne. Andet affald blev oftest genbrugt.

Men tiderne har ændret sig. I dagens Danmark køber vi næsten alt. Både mad og ting. Og vi smider meget væk. Og det er ikke længere en naturlig del af vores opvækst at lære hvordan man kan dyrke grøntsager, holde dyr, genbruge og lære de mange håndværk, som det var nødvendigt at lære i gamle dage.

Men lærdommen er ikke gået tabt. Nogle steder i verden lever mennesker stadig næsten som vi gjorde i Danmark i gamle dage. Det gør de blandt andet hos Kumiay stammen i Mexico.

Men Kumiay stammen lever også i den moderne tid. De køber også mange ting og har fået mere affald. Især plastik, flasker og dåser.

Men Kumiay landsbyen har ikke affaldscontainere og genbrugspladser, som vi har i Danmark. Derfor ender plastic, flasker og andet affald ofte i naturen, og noget ender i havet.

Det er de kede af. De vil gerne holde deres landsby og naturen ren, og de vil gerne genbruge affald til nyttige ting.

Derfor har Kumiayerne og et Mexikansk lokalsamfund i La Mision/Santa Anita, startet et projekt om at indsamle, sortere og genbruge affald. Ambitionen er, at det skal blive til en skole.

En skole for dem selv og for turister og besøgende, hvor alle kan lære om affaldssortering, og om at lære hvad affald kan bruges til. Også en skole, hvor man kan lære håndværk om at genbruge så meget som muligt af affaldet.

Skolen oprettes i Kumiayernes landsby i forbindelse med en Camping Plads med hytter. Her vil turister og besøgende også kunne få inspiration og lære om affaldssortering og genbrug.

Møbel genbrugs fabrik

Det første projekt er en møbel genbrugsfabrik. Her vil man indsamle træ fra paller og andet træaffald, som de vil genbruge til at producere containere til affaldssortering, som de kan stille op i deres egen landsby. Men også til at sælge til andre steder.

Men de vil også producere møbler af genbrugstræ, ligesom nogen gør i Danmark. og besøgende og turister vil med tiden kunne lære at bygge deres egne genbrugsmøbler.

 

 

Først affald, så vand, så huse

Det næste projekt er om vand. Kumiay stammen bor i et ørkenområde, men selv om de har meget vand på deres område nu, så vil de gerne lære at spare på vandet.

I de seneste år er byerne nemlig begyndt at pumpe rigtigt meget vand fra floder og vand reservoirs, og der har ikke været så meget regn. Det er ikke så godt, for nogle steder kan man ikke længere få vand fra floderne og brøndene er udtørrede eller skal graves meget dybe.

Derfor vil de gerne selv have nogle af de nye vandbesparende ting i deres huse, men særligt i feriehusene, så turister og besøgende og studerende fra universiteter og skoler i byerne kan lære om at spare vand i almindelige husholdninger.

 

Med tiden er ambitionen at bygge feriehuse til besøgende af genbrugsmaterialer.

Kumiayerne har læst om ”Earth Ships” hvor plastik, flasker, dæk og andet genbrugsmateriale bruges som byggematerialer, og hvor man sparer på vand og energi – og har indendørs drivhuse.

Derfor vil de starte allerede nu med at sortere og gemme deres affald, og vil søge viden om at bygge ”Earth Ships”.

 

 

Kumiayerne – et stolt folk der spreder ”Hvide Perler” i en nogle gange lidt mørk verden

En ”Hvid Perle” illustrerer et lys. Et lys som folk der ønsker at gøre noget godt for verden bærer. Kumiayerne håber de vil få mange ”Hvide Perle” venner på tværs af landegrænser og kontinenter.

Kumiayerne er en stamme der har boet i Mexico’s ørken i mange generationer. De er stolte og vil helst klare sig selv, men de har ikke mange penge. Og at låne penge fra banker er ikke noget de ønsker. Og statsstøtte finder man ikke meget af i Mexico.

Derfor søger de opstartshjælp fra private, men på en måde så de også betaler tilbage.

De sælger ”Hvide Perler”, som en slags ”Valuta”. En ”Hvid Perle” koster $50 dollars eller tilsvarende i danske kroner, som lige nu er ca. 325,00 kr.

Hvis du køber en ”Hvid Perle” får du ikke en perle, men et unikt serienummer. Den kan du bruge til at betale for ferieophold, kurser, møbler – eller kunsthåndværk og andet du kan købe hos Kumiayerne. Idéen er, at andre bæredygtige produkter og services kan købes for “Hvide Perler”. Kumiayerne håber de vil få mange ”Hvide Perle” venner på tværs af landegrænser og kontinenter.

Med ”Hvide Perler” håber Kumiayerne at kunne indsamle nok penge til at opstarte deres projekter. Men dem som køber “Hvide Perler”, vil kunne få “bæredygtig værdi for perlerne”.

Du kan også købe en ”Hvide Perle” som en donation til Kumiayerne. Du vil få en personlig tak. Det kan være noget Kumiay børnene laver i skolen, eksempelvis et billede i en en træramme lavet af genbrugstræ med deres Kumiay navn og en takke besked de sender på Facebook eller mail til dig personligt.

Hvis nogen vil købe ”Hvide Perler” skal de foreløbigt sende en e-mail til mig på olav.lange.hansen@gmail.com. Jeg returnerer så en e-mail med, hvordan de skal betale og med et serienummer på en ”Hvid Perle”. Pengene administreres af”Komitéen for Hvide Perler”. En portal for “Hvide Perler” er planlagt til at blive lanceret senere.

Til at starte med vil Kumiayerne og “Komitén for Hvide Perler” søge at rejse en opstartskapital på 15.000 USD (ca. 97.000 kr). De skal bruges i Kumiay projektet over de første tre til fire måneder til at indsamle træ til møbler, til at afholde kurser om affaldssortering, genbrug og bæredygtige initiativer, samt til at aflønne lærere. Og til at betale for containere til genbrugsaffaldet og til at betale dem der skal indsamle og oplagre det. Der afsættes også midler til at frivillige kan få mad og husly.

Hvem er komitéen og hvem er jeg?

Mit navn er Olav Lange Hansen. Jeg bor halvt i Danmark og halvt i Mexico. Jeg arbejder både som privat dansk enkeltmandsvirksomhed og for Aalborg Universitet, p.t. om et projekt med grøn transport og samkørsel i landdistrikter. Transport og samkørsel bliver sandsynligvis også en del af Kumiay projekterne. Jeg arbejder også meget med landdistriktsudvikling i Danmark, hvor jeg forsøger at finde gode projekter der kan inspirere lokalsamfund og politikere i Danmark.

Jeg hjælper både Kumiayerne og Mexikanerne i La Mision med at lave internet hjemmesider, brochurer og med at skrive og holde regnskab og sikre at der er transparens om alle forhold. Det er vigtigt, at alle ved hvor mange penge der indsamles og hvad de bliver brugt til.

Jeg sidder også i ”Komitéen for Hvide Perler”, sammen med 3 andre der sikrer at alt går rigtigt til. En repræsentant for Kumiayerne, en repræsentant for ”Eve’s Recycling Factory” og en repræsentant for Santa Anita/La Mision. Komiteen vil udvides med flere deltagere og observatører. Navnene offentliggøres her på sitet hurtigst muligt efter officiel stiftende komité møde primo september 2018.

Vis din støtte til Kumiay folket og deres indsats for at skabe en mere bæredygtig verden ved at følge Kumiay Friends på Facebook her : https://www.facebook.com/kumiayfriends.

Du er også velkommen til at kontakte mig

E-mail: Olav.lange.hansen@gmail.com
WhatsApp (Mexico nummer): +52 (1) 646 162 4180
Telefon (DK nummer): +45 29424250
Telefon (USA nummer, Skype): +1 239 719 1405
Facebook Messenger: Olav Lange Hansen (https://www.facebook.com/olavlange.hansen)

Top
Translate »