Se her hvor dystre danskernes forudsigelser er. De forudsiger forbud mod at ældre må handle og en Corona hverdag i ca. 3 måneder. Det er en af hovedkonklusionen på den helt friske analyse, der blev afsluttet kl. 14 i dag. Analysen omfatter 300 besvarelser, men kan ikke anses som videnskabelig.

Analysen er genåbnet for besvarelser på dette link, hvor alle efter Send kan klikke på “Se forrige svar” for at se detaljerede resultater. 

Dette er en foreløbig og hurtig udarbejdet rapport, der alene fokuserer på analysens hoveddata og vigtigste konklusioner. Formål er at skabe forståelse for vigtigheden og nødvendigheden af en koordineret haste indsats på at etablere et landsdækkende lokalt Nabohjælp beredskab. Analysens detaljer vil publiceres senere, hvis der findes ressourcer til det. Alt arbejde udføres indtil nu frivilligt og ubetalt.

Velkommen til 3 måneders Corona hverdag

Stort set ingen tror det vil være hverken bedre eller normalt om en uge, kun 12% om en måned. Vi skal hen til 3 måneder, før flertallet tror det vil være bedre eller normalt.

Ældre vil få forbud mod at gå på indkøb!

57% af dem der har svaret Ja eller nej, tror ældre vil få forbud mod at gå på indkøb.

Det tror jeg også vil ske. For at undgå kritisk syge på sygehusene. Smitterisikoen ved at gå på indkøb er langt større end ved at få en nabo til at købe ind, så det vil være et helt oplagt tiltag, før der tyes til udgangsforbud og undtagelsestilstand. Hvorfor er det så ikke allerede sket? Det tror jeg skyldes, at det civile beredskab ikke er parat og myndighederne mangler erfaring og ekspertise i at iværksætte et koordineret organiseret civilt beredskab.

mener almindelige danskere, at et civilt Nabohjælp beredskab er nødvendigt. Ja – og de mener det haster!

 

Danskerne blev først spurgt “Hvor vigtig tror du den civile Nabohjælp vil blive, hvis ældre forbydes at gå i dagligvarebutikker for at handle?” og i det næste spørgsmål “Hvor vigtig tror du den civile nabohjælp vil blive indenfor en uge?”. På begge spørgsmål skulle man besvare på en skale fra 1 (Ikke vigtig) til 7 (Afgørende vigtig”). Vi har samlet 1-4 som ikke meget vigtig, og 5-7 som meget vigtig i de grafiske illustrationer.

Om data, kan vi oplyse det er en hasteanalyse. Der indgår over 300 besvarelser.

Analysen er udført af undertegnede og stifter af Corona Nabohjælp i hele Danmark initiativet. Olav Lange Hansen har arbejdet for Aalborg Universitet og før det privat i GreenDriveThinking, som i den tid udførte flere analyser, herunder denne kørselsvane analyse fra 2016.

Pressehenvendelser og spørgsmål til analysen bedes rettet til Corona Nabohjælp i hele Danmark Facebook siden ved at sende en besked.

Top
Translate »