Ophold på "Den Lille Gård på Savannen"

Ophold på “Den Lille Gård på Savannen” er for kvinder der ønsker at slippe ud af ægteskaber med voldelige og undertrykkende ægtemænd. Opholdet skal først og fremmest hjælpe kvinderne med at slippe ud af ægteskabet uden fare og frygt for vold og andre represalier fra ægtemændene under og efter et seperations- eller skilsmisse forløb. Dernæst ydes kvinderne livsstabilitet og ro til at forberede et nyt liv, samt de får uddannelse og hjælp til økonomisk selvforsørgelse for dem selv og deres børn, således at de kan forlade Den Lille Gård på Savannen økonomisk uafhængige af en mandlig forsørger. Det konkrete mål for kvindecentret, er at kvinderne, efter et 6 måneders ophold, skal kunne starte et nyt liv med en indtægt på 15.000 Kenyanske shillings (1.000 DKK) per måned for dem selv, plus 7.500 Kenyanske shilling (500 DKK) per barn. Dette mål for indkomst niveau er sat efter et mål for en beskeden uafhængig livsførelse, der også er tilstrækkelig til at kvinden kan betale for børnenes skolegang. Vi håber naturligvis at opnå dette mål for alle, men har fastsat projektets succes mål til, at 60% af alle beboere der har haft seks måneders ophold, opnår denne målsætning inden 3 måneders efter opholdets afslutning.

Det følgende er en detaljeret beskrivelse for indholdet af et 6 måneders ophold.   

tryghed

Represalie tryghed

Uanset land og kultur, er det almindeligt at kvinder der lever i et forhold med en voldelig ægtemand, kan føle stor frygt for repressalier, hvis de forsøger forlade den voldelige mand. Denne frygt kan, grundet en meget mandsdomineret kulturen være stærkere og mere begrundet i Kenya end i andre lande.

For at minimere represalie frygt til et minimum, søges først og fremmest at sikre, at kvindernes ægtemænd har minimal mulighed for at finde ud af, hvor kvinderne opholder sig. For at sikre dette, tilbydes anonymitet, således at kun ledende medarbejdere har kendskab til kvindernes identitet og hvor de kommer fra.

Anonymitet er imidlertid ikke en fuld sikkerhed for at ægtemænd kan finde frem til, hvor kvinderne opholder sig. En yderligere sikkerhed mod fysisike represalier, er at der indføres adgangskontrol og indtrængningssikkerhed på gården.

Adgangskontrol og indtrængningssikkerhed indføres ved indførelse af 24 timers bemandet sikkerhedsvagt, samt et sikkerheds vagtværn. Vagtværnet består af de medarbejdere og frivillige, der bor på opholdsstedet. Vagtværns mandskabet tæller 3 personer der har 24 timers tilkaldevagt, og kan tilkaldes 24 timer i døgnet. Således vil en eventuel uønsket indtrængninger stå overfor mindst fire vagtværns personer. Det er målet, at alle vagtværns personer gennemgår en grundlæggende uddannelse i selvforsvar og i skånsom pacificering af uønskede indtrængende personer.

 

Almen tryghed

Ud over at sikre høj represalie tryghed, giver en 24 timers bemandet vagt og et vagtværn den højst mulige almene tryghed i forhold til overfald, indbrud, tyveri og andre almene tryghedsforhold når beboerne opholder sig indenfor opholdsstedet hegn. I forhold til at sikre tryghed udenfor opholdsstedet, vil beboerne i højst muligt omfang bevæge sig i grupper.

Tryghed udenfor gården og efterfølgende opholdet

På sigt er det målsætningen at kunne tilbyde kvinderne en personlig sikkerhedsløsning der også dækker udenfor opholdsstedet og efterfølgende opholdet. Den danske udviklede Fynoti sikkerhedsløsning er blandt de overvejede løsninger.

 

l

Livsstabilitet og ro til at forberede et nyt liv

Livsstabilitet og ro til at forberede et nyt liv, består primært i, at kvinderne ikke skal tænke på økonomi under opholdsforløbet. Bolig, mad, tøj og penge til at betale for børnenes skolegang er alt sammen inkluderet i opholdsbetalingen.
 
Bolig, mad og tøj

Kvinderne stilles en en traditionel “mudder- og bliktags bolig” til rådighed, hvor de vil have deres private bolig, sammen med deres børn.Den første bolig af 12 planlagte boliger er opført. Boligerne opføres i en “Community infrastruktur”. Der forefindes fælles madlavningsrum og nyt fælles toilet, bade- og puslerum er p.t. under opførelse. Bolig er inkluderet uden ekstrabetaling i opholdsbetalingen.

Sund madlavning indgår i uddannelsesprogrammet, og kvinderne vil selv, eller på skift, lave mad. Penge til indkøb af mad er inkluderet i opholdsbetalingen

Tøj er også inkluderet i opholdsgebyret. For børn, er skoleuniform også inkluderet.

Børnenes uddannelse

Betaling for børnenes skolegang i den lokale skole, ca. 1 km fra opholdsstedet, er inkluderet i opholdsbetalingen.

Børnepasning

Børnepasning af børn der endnu ikke er i skolealderen er inklderet i opholdsbetalingen.

Transport

Transport til skolegang vil være til fods til den lokale skole, i følge med to voksne. Transport til madindkøb og andre aktiviteter i lokalområdet kan være til fods eller med bil eller andet transportmiddel. Transport til personlige formål betales af beboerne selv.

Uddannelse og hjælp til økonomisk selvforsørgelse

6 måneders uddannelses program
Det seks måneders tilrettelagte voksenuddannelses program er et ugeprogram med 36 skemalagte lektionstimer af 45 minutters varighed, samt af ikke skemalagte “Fridays for Future”. Uddannelses programmet består af følgende moduler
 
Engelsk (4 lektioner om ugen)
Computer og telefon Apps (4 lektioner om ugen)
Sund madlavning og levevis (4 lektioner om ugen)
“Skills classes” er uddannelse eller coaching til selvuddannelse i forskellige håndværk m.v.  (16 lektionstimer om ugen)
“Individual empowerment coaching” er lektioner hvor beboerne støttes individuelt eller i grupper i at styrke deres job og/eller iværksætter parathed og styrker. 8 lektionstimer om ugen)
“Fridays for future”. Fredage er ikke skemalagt, men er afsat til at lære om bæredygtig levevis og micro mikro øko-iværksætter uddannelse. Der vil typisk afholdes forskellige former for community arrangementer om fredagen, hvor beboerne (både kvinder og børn) udstiller deres kreationer og demonstrerer deres evner.
 
Der vil være store forskelle i niveau for de individuelle deltagere i uddannelsesforløbet, og der vil derfor være stor grad af individuel uddannelse. Udfordringen med at kunne tilbyde et bredt kompetence felt på individuelle niveauer dækkes delvis af den lokale lærerstab, men i høj grad gennem et internationalt virtuelt lærerstabsnetvæk. I lærerstabsnetværket indgår eksempelvis en lærer bosiddende i England, som giver uddannelse til beboerne via Skype.
 
Hjælp til økonomisk selvforsørgelse
Det primære element i hjælp til økonomisk selvforsørgelse er, ud over uddannelse, hjælp til at søge og finde job eller til at opnå stabil selvforsørgende eller supplerende indkomst som hel- eller deltids selvstændig iværksætter. Herunder indgår hjælp til at søge mikro-lån eller finde anden finansiering af egen selvstændig virksomhed, samt til at finde både lokale og globale samarbejdspartnere (Eksempelvis importører og forhandlere i Danmark af håndlavede smykker eller danske eksportører af produkter eller ydelser der sælges i Kenya). Med tiden forventes det, at non-profit projektet vil give et økonomisk afkast, der kan ydes som mikro-lån eller at projektet på anden finansieringsmåde kan medvirke til at skabe jobs og sikre en varig økonomisk uafhængig selvforsørgelse.

 

Top
Translate »