Jeg fik mange varmende fødselsdagshilsner i går d. 13. april 2021, og takker ved at invitere på denne første skattejagt.
(English: I got many warming birthday greetings yesterday 13th April 2021 and I thank you all by inviting on a treasure hunt).

NB: Der kommer flere, også andre steder i verden (Eng: More will come, also in other parts of the world)

En fødselsdagsgave blev til en skat. Den er vokset, og vil vokse mere indtil den bliver fundet. (Eng: A birthday present became a treasure. It has grown and will continue to grow until the treasure is found)
Kisten er lille. (Eng: The chest is small)
Den begraves her. (Eng: It will be buried here).
Find denne sti i denne skov. (Eng: Find this path in this forest)
Skoven er nær ét af disse steder. (Eng: The forest is near one of these places)
Ud i naturen - for alle aldre. (Eng: Out in nature - for all ages)
Von Humboldt guider, men du skal bruge en Windows PC. Klik. (Eng: Von Humboldt guides, but you'll need a Windows PC. Click)
Form grupper og hjælp hinanden (Eng: Form groups and help one another)
Klik og deltag i FB gruppen. (Eng: Click and join the FB group).

Vil du vide hvorfor jeg giver penge til en skat som du kan finde? 
OK. Det er bestemt ikke fordi jeg er usædvanlig rig og heller ikke kun fordi jeg er lidt tosset. Det er delvis fordi jeg synes det er sjovt og delvis fordi mange har følt sig alene og indelukkede i lang tid. Nu kommer sommeren og vi trænger vist alle til at være mere sammen, og det kan vi være ved at hjælpe hinanden, snakke hinanden og mødes både i hjemmene og ude i naturen. Også uden at bryde restriktioner . Men ved at lave en skattejagt (eller flere), så hjælper det også mig selv. Mit mål er at komme i gang med en lille virksomhed, som i første omgang kan hjælpe mig ud af arbejdsløshed og væk fra integrationsydelse og hjemløshed, som ærlig talt godt kan være lidt hårdt. Og når det drejer sig om at arbejde med lokal- og økosamfund, hvor man skal i tale med både unge, voksne og ældre, så er et visitkort med titlen “Talent Spejder og Skattejæger” som regel en god “ice-breaker” og den giver også adgang til at få sponsorer og aftaler med skoler, kommuner m.v. Så derfor er skatten en investering og selv hvis du finder skatten og bliver lidt rigere, så hjælper du faktisk mig 🙂

God fornøjelse og venlig hilsen
Olav Lange Hansen

Do you want to know why I give money for a treasure for you to find?
OK. It’s certainly not because I’m unusually rich, nor is it just because I’m a little crazy. It is partly because I think it’s fun and partly because many have felt alone and somewhat “locked up” for a long time. Now the summer is coming and I think we all need to be more together, and we can do that by helping each other, talking to each other and meeting both at home and in nature. Also without breaking restrictions. But by creating a treasure hunt (more than one), it also helps myself. My goal is to get started with a small business that can initially help me out of unemployment and away from social benefits and homelessness, which quite honestly at times can be rough. Also, when it comes to working with local communities and eco-communities, where I have to talk to young people, adults and elderly, a business card with the title “Talent Scout and Treasure Hunter” comes in very handy as an “ice-breaker” and it also opens access to sponsor agreements and agreements with schools, municipalities etc. Therefore the treasure is an investment and even if you find the treasure and get a bit richer, you actually also help me 🙂

Enjoy and best regards,
Olav Lange Hansen

 

Top
Translate »