Hvis du har et spørgsmål du ikke finder svar på her på siden, så send gerne en besked til Facebook siden “Corona Nabohjælp i hele Danmark“. Vi kan have travlt, men vi vil forsøge at besvare spørgsmål hurtigst muligt.

Hvordan anvendes facebook rent praktisk når man søger hjælp?

Vi anbefaler, at du skriver et opslag, hvor du eksempelvis skriver “Hej, jeg kunne godt ønske indkøbshjælp for at undgå smitterisikoen ved at gå i butikken. Jeg bor i gåafstand fra centrum”. Det anbefales at undgå oplysning af telefon og præcis adresse i det offentlige rum. Herefter er den praktiske brug, at en frivillig skriver en kommentar, eksempelvis “Jeg vil gerne hjælpe, kontakt mig gerne med en privat besked, så kan vi aftale nærmere”. Så skriver du “OK – tak” som svar på kommentaren, og sender derefter en privat besked med messenger. (Computer Tip: Hold musen over brugerens navn og klik på “Besked”. Telefon Tip: Tap med fingeren på navn og tap derefter på besked). Du kan herefter udveksle telefonnummer, og adresse. Vi anbefaler at tale sammen før udveksling af adresse, da det skaber en bedre tryghed.  Se også “HVORDAN ANVENDES FACEBOOK RENT PRAKTISK NÅR MAN SØGER HJÆLP?” ovenfor

hvordan anvendes facebook nabohjælp grupperne rent praktisk som frivillig?

Vi anbefaler alle frivillige skriver et opslag i gruppen, eksempelvis “Hej, jeg kan gerne hjælpe med indkøb en gang imellem. Jeg bor i gåafstand fra SuperBrugsen i centrum”. Dem der søger hjælp opfordres generelt til at lave opslag og afvente kommentarer, som oftest kommer hurtigt fra frivillige. Men nogle kan være tilbageholdne med at spørge om hjælp. Det hjælper ofte når nogen frivillige har skrevet de gerne vil hjælpe. Nok fordi det giver større tryghed, og især hvis det er nogen der kender dig. Læs også HVORDAN ANVENDES FACEBOOK RENT PRAKTISK NÅR MAN SØGER HJÆLP? ovenfor

Jeg bruger ikke Facebook, hvad gør jeg så?

Vi opfordrer lokale dagligvare indkøbssteder til at lave opslagstavle opslag hvor frivillige indkøbshjælpe formidlere kan skrive deres telefonnummer, samt også printe telefonlisterne, så de kan uddeles i lokalområdet. Nogle steder udsendes også e-mail eller telefonlister til Nabohjælp lægges  op på lokalforeningernes hjemmesider. Ring eventuelt til én du kender, gerne før du kontakter ældregruppe, præst eller andre. Generelt bedes man særligt undgå at ringe unødigt til dagligvare butikkerne, da de har usædvanligt travlt i denne tid. Se også historien om et tænkt eksempel her

Hvad er den vigtigste vejledning til frivillige for at undgå at smitte dem de køber ind for?

Vi anbefaler altid, at varer leveres ved at stille dem udenfor døren, og efter et ring på dørklokken, at træde mindst tre meter væk, og gerne mere, inden den i hjemme karantæne åbner døren. Derfra kan der fint føres en samtale, hvilket også er vigtigt. At snakke med nogen er åndelig føde, som også kan være nødvendigt i hjemme karantæne. Hvis der betales med kontanter, skal man ikke stå og rode med byttepenge. Sørg for at aftale forlods på telefon, at der er aftalte byttepenge lagt i indkøbsposen, og så kan aftalte penge lægges udenfor døren, og samles op af den frivillige når døren er lukket. Vi opfordrer altid den i hjemmekarantæne, at desinficere indkøbspose og varer inden de tages sættes i køleskabe og på hylder. Allerbedst inden de bringes ind huset. Vi mener ansvaret for afspritning skal lægges hos modtageren af varen, og ikke skal pålægges frivillige som en pligt der kan få som konsekvens at frivillige melder fras. Den ultimative minimale risiko opnås dog, hvis den frivillige også har sprittet varer og pose af. Endeligt kan den frivillige overveje vindretningen. Vi modtager gerne andre forslag til minimering, som vi kan bringe her. 

Hvad indebærer det, at lade sig skrive op som “telefonkæde frivillig”?

Det indebærer almindeligvis, at du siger OK til at dit navn og telefonnummer må udgives på opslag i den lokale dagligvarebutik, på lister der deles ud i lokalsamfundet og i emails der sendes ud, samt til offentliggørelse på lokale foreningssider og i lokale Corona Nabohjælp facebook grupper.
Dernæst indebærer det den praktiske formidling af frivillighjælp til dem der ringer og beder om nabohjælp. Kort fortalt er det ikke din opgave at foretage indkøb, men din opgave er at være “Kirsten Giftekniv” ved finde en frivillig og formidle kontakt mellem de to. Du kan eventuelt lave et opslag på Facebook på vegne af den der ringer, eller hvis du ikke selv bruger Facebook, kan du skrive emails eller ringe til de frivillige som du har i dit netværk. Hvis du bruger facebook eller email, bør du generelt sikre dig, at det er OK for den som beder om hjælpen at du oplyser navn og gade. Du kan eventuelt bare skrive som dette tænkte eksempel “Én der bor på Kastanievej søger indkøbshjælp – er der nogen der kan hjælpe?”, og så oplyse navn, telefon og præcis adresse i telefonsamtalen med en frivillig som melder sig. Se også Corona Nabohjælp Guide pkt 2: Opret en telefonkæde for dem som ikke er på Facebook

Er der en påvist højere smitterisiko ved selv at handle ind end ved at få varer bragt?

Nej, ikke videnskabeligt. Men sund fornuft siger klart ja.  

Bør jeg gå i frivillig hjemme karantæne og bede andre om at købe ind for mig?

Hvis du er i den gruppe der betegnes for højrisiko for et Corona sygdomsforløb der kan komme til at belaste sygehusene, bør du gøre alt du kan, for at undgå unødvendig smittefare. Så, ja, det vil være en hjælp for samfundet og myndighederne, hvis du går i “frivillig hjemmekarantæne” og beder andre købe ind for dig. Formålet med Corona Nabohjælp er netop at sikre, at der er frivillige til at yde indkøbshjælp så alle i risikogruppen kan gå i “frivillig hjemmekarantæne”.  Læs også svaret på spørgsmålet “Hvor meget kan Nabohjælp betyde i den store sammenhæng?” herunder.

Hvor meget kan nabo hjælp betyde i den store sammenhæng?

Det kan betyde mere end man umiddelbart ville tro. Det er dog en påstand, ud fra en faglig vurdering, men ikke videnskabeligt dokumenteret. De fakta vi har er først og fremmest, at sundhedsmyndighederne har lukket Danmark. Det er sket med den begrundelse, at man frygter for en bølge af indlæggelser. Det vil gøre at sygehusene ikke kan følge med. Dernæst ved vi, at ældre og alle med nedsat immunforsvar er i højrisikogruppen. Vi kan gætte på, at smitterisiko ved at få varer bragt (og den ældre spritter af inden de tages ind) er 10% af smitterisikoen i forhold til at den ældre selv går på indkøb. En “selvvalgt hjemme karantæne” af 100% i risikogruppen forhold til hvis 0% gik i selvvalgt hjemmekarantæne, det ville så betyde 90% reducering af risikoen for antal smittede i risiko gruppen. Dermed vil det også betyde en 90% reduktion af antallet af indlagte. Slutteligt ved vi, at alle har brug for mad, og derfor er frivillig hjemmekarantæne for ældre og andre i risikogruppen kun muligt, når en anden er til rådighed til at levere mad eller varer. Det skal så enten myndighederne eller frivillige hjælpe med. Og lokal frivillig nabohjælp er den langt mest effektive og billigste løsning for samfundet. Fordi den opstår spontant og drives lokalt har den endnu større betydning, fordi det haster og skal ske samtidigt med alt det andet der sker lige nu. Frivillig lokal nabohjælp kan langt hurtigere organiseres og igangsættes end nogen myndighed eller organisation ville kunne gøre det. Så ja, nabo hjælp og frivillig hjemmekarantæne er fagligt vurderet, en kæmpe hjælp og supplement til myndighedernes tiltag. Og derfor blev dette initiativ startet. En Facebook gruppe gør det ikke alene og det er ikke en nem opgave.

Er der hjælp og/eller vejledning til at starte en hjælpegruppe i mit lokale område?

Ja, det primære formål med denne side er at yde både hjælp og vejledning i at oprette lokale Corona Nabohjælp grupper og initiativer. Vejledningen findes på denne side. Før du starter noget, er det en god idé at tjekke om der allerede er sat noget helt lokalt igang. Læs gerne “Hvor kan jeg finde den nærmeste Corona Nabohjælps gruppe?” herunder.

Hvor kan jeg finde den nærmeste Corona Nabohjælps gruppe?

Vi forsøger at finde alle Facebook grupper, og også lægge links med andre lokale Corona nabohjælp initiativer på et samlet Danmarkskort, men af både tekniske og organisatoriske årsager, arbejder vi på at oprette kort for alle 98 kommuner i Danmark. Det er et stort arbejde, som vi søger hjælp til og samarbejde med kommunerne om. På Corona Nabohjælp forsiden er der links til både Danmarkskort og de kommunekort vi har oprettet, men spørg også i dit lokale netværk – og send os gerne en besked med et link på et lokalt nabohjælps initiativ som vi kan lægge på kortene. 

Hvem har ansvaret, hvis en frivillig smitter en ved indkøbshjælp?

Dette er privat frivillig nabohjælp. Derfor er der ingen der tager et ansvar. Der er heller ingen der tager ansvar, hvis en person smitter en anden ved passage på en gåtur på en offentlig eller privat sti. Der kan kun opfordres til at følge anbefalinger og retningslinier på myndighedernes sider og her på siden. Men i sidste ende er det om at bruge almindelig sund fornuft. 

Hvem har ansvaret, hvis en frivillig stjæler eller på anden vis er kriminel overfor en der søger Nabohjælp?

Dette er privat frivillig nabohjælp. Derfor er det den der accepterer hjælpen fra en frivillig der selv vil bære ansvaret vedkommendes egen forsikring der skal undersøges for at dække en risiko. Se også næste spørgsmål “Hvad anbefaler i for at undgå, at frivillige stræler eller på anden vis er kriminelle overfor en der søger nabohjælp?”

Hvad anbefaler i for at undgå, at frivillige stjæler eller på anden vis er kriminelle overfor en der søger Nabohjælp?

Dette anbefales, at den der søger hjælpen altid søger identifikation på en frivillig som der oplyses adresse og telefonnummer til. Derfor er den helt lokale også at foretrække, mere end “tilfældige frivillige” der kan komme langvejs fra. Ved at indgå aftale på facebook om hvem der hjælper hvem, er der en dokumentation. Men udveksling af adresse og telefon bør undgås i offentligt rum, da det kan udnyttes af personer med kriminel hensigt til at “udgive sig” for at være den frivillige som har tilbudt hjælp. Særligt telefonkæder, bør være opmærksomme på identifikation af frivillige, og også skrive ned, hvem der er sat i kontakt med hvem. Det er både præventivt, da oplysning om at det skrives ned, øger risikoen for en potentiel kriminel. Skulle der ske en kriminalitet, da vil det også gøre det nemmere at overdrage til politiets efterforskning. 

Flere steder på siderne står der, at siderne er under udarbejdelse. Hvorfor?

Corona Nabohjælp initiativet er et personligt frivilligt ubetalt initiativ, hvor arbejdet med hjemmeside og central administration i skrivende stund drives af én enkelt privatperson. Arbejdet startede for alvor den 14 marts, da det stod klart at der ville blive et stort behov for effektiv lokal nabohjælp. Der arbejdes på højtryk efter bedste evne, også på at kontakte myndigheder og organisationer om at få tilført ressourcer.

Hvorfor ligger disse informationer på en privat hjemmeside og ikke på en officiel myndigheds side?

Initiativet startede med en kontakt til både sundhedsstyrelsen og Røde Kors på baggrund af mit tidligere faglige virke om blandt andet nabohjælp til indkøbshjælp til ældre. Det har jeg arbejdet med at forske i og finde løsninger på i privat virksomhed i GreenDriveThinking, samt i en forsknings stilling under et dansk universitet.  Det viste sig at være vanskeligt at komme i kontakt med en beslutningsperson, hvilket er meget forståeligt i denne situation. På grund af den alvorlige situation valgte jeg at sætte iværk og oprette siderne i privat regi, i stedet for at tøve og vente. En del af brevene nederst på siden i dette link, giver en god indsigt i min faglige baggrund.

Der findes allerede en gruppe i kommunen – hvorfor opfordrer I til at oprette mange lokale grupper?

Fordi Nabohjælp i sin natur er helt lokalt, men der er mange årsager. Mange, især ældre, vil hellere lægge noget i en lille lokal gruppe hvor de kender mange. Det lokale kendskab til hinanden øger trygheden og minimerer også risikoen for at nogen enten ikke betaler – eller løber med betalingen. Det er jo de færreste der ønsker at blive kendt som bedrager i eget lokalområde. Og det er også om den praktiske brug – de frivillige får ikke alt for mange notifikationer fra et større område. Det er også om telefon hjælp for de mange ældre der ikke anvender Facebook – der er de lokale Facebook grupper af stor betydning som redskab for de frivillige i at yde en smidig “telefonkæde” nabohjælp. Og helt optimalt, så knyttes indkøbshjælps venskaber ved den første gang – så behøver hverken den der skal undgå smittefaren ved at handle eller den frivillige indkøbs hjælper jo slet ikke bruge Facebook derefter. Så kan man hjælpe hinanden ved at snakke sammen – ligesom rigtigt mange heldigvis allerede gør. Og så er alle lokalområder deres egne særpræg. Nogle er på landet, andre i byer, nogle har lokal indkøb i gåafstand, andre skal køre, nogle steder bor der overvejende ældre, andre steder overvejende unge. Der kan være rigtig mange lokale forskellige forhold, bare mellem to boligkvarterer.  

Top
Translate »