Read in English
Leer en Español (N/A)

Hvad er GreenDriveThinking, Ung Landsbylift og Coofle?

Formålet er at skabe opfattelse af, at ethvert køretøj med et ledigt sæde og en tryg chauffør er en bus, og nå opfattelsen af at der er mange busafgange, også i landdistrikterne. Denne opfattelse nås gennem Ung Landsbylift workshops, der engagerer de unge i at løse deres problem med at have vanskeligt ved at komme rundt. Det gør de ved at få de voksne til at tilbyde sig som chauffører for skoleklasser og andre trygge grupper i lokalsamfundene. Engagering af både unge og voksne er understøttet af en cirkulær crowd funding økonomi model, der også engagerer lokale virksomheder, og således at penge som ellers ville gå ud af lokalsamfundet, går til lommepenge til unge og til lokale formål. Den intelligente Coofle App frigives ikke i et område, før der er opnået et stort antal voksne. Ellers ville de unge søge forgæves efter lift og forkaste App’en fra start.

Det forventes, at denne model kan medføre så stor lokal opbakning, at der kan opnås et lift udbud der kan reducere behovet for forældrekørsel til fritid med 75%. Dermed kan Coofle medvirke til at genskabe den frihed, som mange unge føler de har mistet i takt med at busruterne bliver nedlagt, og at kunne give forældre deres frihed tilbage som de føler de har mistet fordi de skal køre deres børn i skole og fritidsaktiviteter.

Brugerne af Coofle App’en er til start de unge og chaufførerne er hovedsageligt forældre med bil. Når udbuddet af chauffører er opnået, bliver det nemmere for andre grupper end de unge at anvende app’en. Der kan arrangeres grupper til Ældre Lift og når voksne finder ud af, at de ikke bliver afhængige af koordination, er grundlaget også skabt for arbejdssamkørsel uden at det koster frihed for de voksne.

Coofle løsningen er en kombination mellem to App’s. Den første er en social platform, hvor der sker tilmelding og trygge grupper og praktiske kørevenskaber etableres. Det er herpå der opnås det fornødne udbud af ture.

Den Intelligente Coofle er en App med tilsvarende real-time teknologi som Uber, Lyft og andre løsninger, blot med den forskel, at taxakørsel ikke er muligt, idet det i Coofle kun er ture som chauffører alligevel kører, som en passager kan forespørge.

Ved at dele projektet op i først Ung Landsbylift engagerings projektet med Coofle Driving Friends App’en med organisering af de unge i grupper med trygge chauffører og derefter ibrugtagningsprojektet med den Intelligente Coofle chauffør og passagér App, opnår man sikkerhed for et stort antal liftudbud fra den første dag løsningen tages i brug. Den cirkulære økonomimodel sikrer samtidigt stort lokal forankring med økonomisk motiveret lokalt ønske om succes. Dette modvirker den triste ”vi havde gode intentioner, men det blev ikke taget i brug” skæbne som mange andre gode samkørsels projekter har lidt.

Hvad er de deleøkonomiske perspektiver ved GreenDriveThinking, Ung Landsbylift og Coofle?
Modellen ses som en løsning på mobilitet i landdistrikter transport af unge i fritiden. På sigt vil løsningen også kunne løse de ældres transportbehov, og den vil kunne øge erhvervsmobiliteten for voksne. Løsningen præsenteres ofte under emnet ”Mobilitet, Vækst og Trivsel i Landdistrikter”. Dertil kommer en afledt effekt med meget betydelig CO2 reduktion.

I dele-økonomisk perspektiv er der fremkommet mange idéer til andre anvendelser af organiseringen i trygge og praktiske grupper. Ældre hjælp, deling af trailere og gadegrupper hvor man kan dele alt fra grill til boremaskiner. Organiseringen af universitetsstuderende i udviklingsteamet som ”Crowd Iværksætter”, giver muligheder for mange tillægs Apps til at løse specifikke behov på den samme dataplatform.

Top
Translate »