Hængehaver journal, nyeste øverst

20220204 Christian Buhl udfører ekstraordinær opgørelse af betalende medlemstal og kassebeholdning. Der er 6 ét års medlemmer der hver har betalt 240 kr og heraf har et medlem betalt ekstra 240 kr. for et ekstra års medlemskab. Likvide midler opgøres til i alt 1.680 kr.

Søren Langelund, Skov- og naturtekniker med speciale i Natur- og friluftsformidling, indstilles af Christian Buhl til at indtræde i bestyrelsen, som herefter foreslås konstitueret med Christian Buhl som Formand, Søren Langelund som kasserer og Carina Olsen som sekretær.

Christian Buhl indgår midlertidig aftale med ekstern 3die person, om at kunne formidle foreningsnyt på en internet hjemmeside, som er denne side.

Kumle ApS tilbyder foreningen at kontorleje på adressen Follerupvej 47, 7000 Fredericia. Lejen inkluderer, ud over postadresse og lokaler til kontor og møder, anvendelsesret til printer og bærbar PC med relevant software. Aftalen indebærer, efter aftale, at pc og printer kan tages med på rejse. Aftalepris udgør kr. 1.500 kr. pr. måned.

Kumle ApS oplyser, at der forventes ansat en person i selskabet, som Kumle ApS forventer at ville kunne tilbyde foreningen at bistå med løsning af foreningsopgaver i et vist omfang.

20220203 Formanden meddeler hun ønsker at trække sig pga. stress.

20220108 Stiftende generalforsamling afholdt.

Scannet underskrevet referat af stiftende generalforsamling og af underskrevne vedtægter kan downloades i zip fil her.