Hjertebrev nr. 1, den 4. august 2021

Kære kærlige Hjerte.

Et Hjertesamfund er ved at opstå. Det er et fredeligt sameksisterende Hjertesamfund i det danske samfund, der søger at undgå splittelse i familier og i samfund. Hjertesamfundets mål er at hele splittelse.

Hjertesamfundet søger derfor fredeligt sameksistens i alle forhold med det eksisterende samfund – også med det flertal, som støtter regeringens og folketingets flertalsbeslutninger – og inklusiv de, som ytrer de ønsker at marginalisere den del af hjertesamfundet, som ikke ønsker en medicinsk vaccine.

Samfundet Danmark og Hjertesamfundet står helt sammen om, at bringe nedlukninger og Corona restriktioner til ophør, hurtigst muligt.

Splittelse er opstået i familier og samfund, fordi samfundet søger at påtvinge en medicinsk vaccine på alle, gennem pression med ekskludering fra adgang til mangt og meget i samfundet. Myndighederne har ikke givet et reelt frit valg mellem lægevidenskabens vaccine og den naturlige immunitet, som kan opnås ved almindelig smitte med Corona virussen. Denne naturlige ”vaccinations metode” er kendt og blev anvendt i gamle dage.

Hvis viljen er tilstede, så er det absolut muligt, at give alle borgere det frie valg mellem medicinsk og naturlig immunisering, også uden øget risiko for smittespredning, som er dét, som det officielle samfund frygter.

Det tilføjes her, at mange Hjerter stiller spørgsmål ved Corona virussens eksistens og/eller farlighed. Det kan være rigtigt, men det er forståeligt, at en person der frygter virussen ikke forstår denne holdning. Derfor ser mange også enhver der taler for en øjeblikkelig ophævning af alle restriktioner, som en trussel mod sin egen person, sin familie og mod samfundet.

Derfor medfører ytring af denne holdning frygt og splittelse. Vi der kalder os for Vågne Hjerter skældes ud, både hjemme i familien og i samfundet som helhed.

Jeg vil gerne opfordre til en ny tilgang til at modvirke splittelsen. Jeg repræsenterer en lille gruppe i et Hjertesamfund, og vi vil meget gerne mødes med repræsentanter for andre Hjerte grupper der ønsker at hele splittelse. Det vil være med henblik på at drøfte hvordan et Hjertesamfund som helhed, i situationen og i den fremtid som lægger foran os, bedst muligt kan stå sammen og agere for at hele splittelse i familier og i samfundet som helhed.

Her vil jeg udtrykke at nogle har bekymring for, at den medicinske vaccine muligvis kan vise sig at være både skadelig og medføre en ny og alvorlig smittefare for uvaccinerede, samt yderligere deler bekymring for nedbrud af samfundsøkonomi og samfundsforsyninger. Derfor ønsker vi at handle hurtigst muligt om at skabe et forenet netværk af hjertesamfund, økosamfund og grupper, som ønsker at stå sammen om at skabe stærke trygge samfund for hverandre.

Tilmelding til vores lille Hjertesamfunds e-mail nyhedsbrev kan foreløbigt registreres på dette link, hvor der også kan besvares nogle spørgsmål: http://eepurl.com/gWiA0n

Med venlig hilsen
Olav Lange Hansen
tlf.: +45 29424250

Top
Translate »