Hjertebrev nr. 4, den 8. august 2021

Kære kærlige Hjerte

Samlinger af flere celler kaldes organer i en organisme. Hjertet er menneskekroppen centrale organ. Hjertet pumper blodet rundt i kroppen og fordeler derved energi til alle organer og celler i den menneskelige organisme.

En samling af flere mennesker i en organisation kaldes et samfundsorgan. Staten er hjertet i samfundets organisme. Den fordeler energi til alle organisationer og mennesker i samfundets organisme.

En krop der får overskud af energi, omdanner energien og lagrer det som målbar fedt i fedtdepoter.

Et samfund der får overskud af energi, omdanner energien til kroner og lagrer det i kronedepoter.

Sulter celler i kroppen, forbruges fedt fra fedtdepoterne og sendes ud til de celler som har energi underskud. Fedt omdannes til hjerteenergi. En krop uden fedtdepoter er sårbar.

Sulter mennesker i samfundet, forbruges kroner fra kronedepoterne, og kroner sendes ud til de mennesker som har energi underskud. Kroner omdannes til hjerteenergi. Et samfund uden kronedepoter er sårbar.

Kræft er en menneskelig sygdom. Kræftceller er ikke en naturlig del af en menneskekrop. De tager ikke hensyn til kroppens øvrige organer og celler. Kræftceller tilraner sig hjerteenergi og kan vokse til kræftsvulster. Hvis ikke kræftsvulster fjernes fra kroppen, spreder de sig og tapper så meget hjerteenergi fra kroppen, at organerne ophører med at fungere.

Korruption er en samfundssygdom. Korrupte mennesker er ikke en naturlig del af et samfund. De tager ikke hensyn til samfundets øvrige organer og mennesker. Korrupte mennesker tilraner sig kroner, samfundets hjerteenergi, og kan samle sig i grupper og vokse sig til korruptionssvulster. Hvis ikke korruptionssvulster fjernes fra samfundet, spreder de sig og tapper så meget hjerteenergi fra samfundet, at organerne ophører med at fungere.

En kræftramt krop kan kun kureres ved at kræftsvulsterne fjernes i tide.

Et korruptionsramt samfund kan kun kureres ved at korruptionssvulster fjernes i tide.

En kræftramt krop kan ikke dele sig.

Et korruptionsramt samfund kan dele sig.

Hjertestrategien går ud på at dele samfundet i en ny rask organisme, som kan fungere uafhængigt af den gamle korruptionsramte samfundsorganisme, men som samarbejder med positiv hjerteenergi om healing af den korruptionsramte samfundsorganisme.

I dag er det den 8.8. I aften er det nymåne og i astrologiske kaldes det Lions Gate og kærlighedens portal. Minuttet der starter 08.08 08:08 er for mig et magisk minut der markerer overgangen til en ny samlende fase, hvor vi retter vores hjerteenergi væk fra splittende ytringer og handlinger og i stedet fokuserer vores hjerteenergi på kærlig dialog med tilgivelse og i ydmyghed, også bøn om tilgivelse.

Lige nu er vi splittede og vi går mod adskillelse. Lysets sti er at lade fortidens splittelse hvile og fokusere på en samlende hjertekærlig fremtid på tværs af alle skel og grænser.

Hjertekærlig hilsen

Olav Lange Hansen
Tlf: 29424250
E-mail: olav@olavlangehansen.com

Top
Translate »