"Jeg bekræfter her dit foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg tirsdag den 5. maj 2020 kl. 14.30..." skriver folketingets udvalgssekretariat. Det er en meddelelse jeg glæder mig over.

C19 celle inddæmnings modellen” har som mål at inddæmme C19. Den præsenteres for sundhedsudvalget på tirsdag 5. maj kl. 14:30. Sundhedsudvalget består af de politiske partiers sundhedsordførere.

Modellen sigter efter en hurtig genåbning af samfundet, men også efter at inddæmme covid-19 virussen.

Strategien er modsat af flok immunitets strategien, som både WHO og danske forskere advarer imod, men som Kåre Mølbak og nogle andre forskere forsvarer.

Indsendt materiale

Det indsendte materiale er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside, som du kan åbne ved klik på billedet. Dog kan links in materialet ikke åbnes. Materialet er gengivet i sin fulde form herunder.

Første materiale er email anmodningen om foretræde med kort forklaring og links

Fra: Olav Lange Hansen [mailto:olav@olavlangehansen.com]
Sendt: 1. maj 2020 11:22
Til: Jørgen Nielsen <Jorgen.Nielsen@ft.dk>
Emne: Anmodning om deputations foretræde vedrørende inddæmnings model og projekt til 1 mia kr. til at stoppe C19

 

Jeg henvender mig med anmodning om foretræde for visuel og mundtlig fremlæggelse af ”Covid19 Celle inddæmnings modellen” og et tilhørende 3 måneders projekt med et samlet budget på 1 mia. kr

Baggrund: Covid19 strategi problemer og uklarhed om fremtidsscenarier

Assisterende generalsekretær i WHO skriver: ”Flokimmunitet betyder folk dør” og ”Danske Topforskere går i rette med danske myndigheders udtalelser om immunitet: ”Vi vil få sygdom og død – og intet opnå” skriver de.

Om projektet

Med hurtig igangsættelse og effektuering af projektet, kan C19 bringes fuldstændigt under kontrol i hele landet på 3-6 uger, med efterfølgende ririkofri fjernelse af restriktioner. Projektet kan køres parallelt med den nuværende strategi. Geografisk differentiering er dog helt centralt i modellen.

Modellen vil utvivlsomt redde mange liv, men vil også medføre stor økonomisk samfundsgevinst.

Modellen er udarbejdet på grundlag af mere end 10 års forskning i personers færden og adfærds- og samfunds forskning om mobilisering af ”det civile beredskab”. Viden stammer fra forskning og fra konkrete projekter om mobilisering af det civile beredskab. Kortvarigt er forskning udført under AAU (Udtalelse vedhæftet og i øvrigt henvises til dette projekt katalog fra 2015, samt relaterede vedhæftede bilag med udtalelser).

Første udgave af ”C19 cell containment strategy” modellen blev udarbejdet omkring den 20. marts. I privat regi er der igangsat implementering af elementer af projektet, der løbende er vidiereudviklet og tilpasset. Der er anvendt over 500 forskningstimer på projektet siden start d. 15 marts.

Modellens tankegang er utraditionel og er siden 16 marts tilpasset dynamisk i forhold til den foreliggende situation og viden. Den er vanskelig at forklare forståeligt i skrift

Derfor anmodes om foretræde for at fremlægge projektet visuelt og mundtligt.

Med venlig hilsen

Olav Lange Hansen
Tel: +45 29424250

Herefter 5 bilag der fortæller om min faglige baggrund, samt GreenDriveThinking projekterne der ligger til grund for projektet

Top
Translate »