Flere vil gerne vide, hvordan de kan virussen under kontrol hvor de bor. Det svarer vi på i denne artikel. For at forklare det, går vi tilbage i tiden. Det er op til dig selv, at omsætte det til nutiden og til dit lokale samfund.

Dronningens befaling

Forestil dig, at du er tilbage i middelalderen og der er corona og meget stor dødelighed. Dronningen vil Corona virussen til livs og har udstedt love og befalinger.

Corona Grundloven
§1 Røde tørklæder skal bæres af alle smittede – og de skal hænge et rødt klæde på deres dør
§2 Blå tørklæder må KUN bæres af personer der med GARANTI ikke kan bære smitten. De skal hænge et blåt klæde på deres dør
§3 Gule tørklæder skal bæres af ALLE ANDRE, som også skal hænge et gult klæde på deres dør

Hvis du ser dette billede i nutiden, så ville du sikkert selv bære et gult tørklæde og drog du en tur gennem København ville du ind imellem se huse med et rødt klæde på døren. Dronningen og Kongefamilien ville bære et blåt tørklæde, og ved Amalienborg ville du blive stoppet af vagter klædt i blåt, der siger de skyder hvis du kommer nærmere end ti meters afstand.

“Hvordan kan jeg blive blå?” spørger du vagten. Det er det spørgsmål, vi søger at besvare her.  

“For måtte bære Blåt, skal du først skal først følge Dronningens befalinger og bære Grønt i fjorten dage. Derefter skal du følge Dronningens befalinger for at bære Blåt.” svarer vagten dig, og viser dig opslaget med dronningens befalede love.

Dronningens befalinger for Grønne, Blå borgere og samfund og for den Blågule Garde og den Blå Garde

Dronningens lov Kapitel 1: Det Blå Samfunds love

§1 Blå må kun komme i nærhed af Blå

§1 stk. 2. Blå må aldrig komme i nærmere afstand end 10 meter af Gule, Røde eller Grønne.

§2 Blå må kun færdes indendørs bag Blå døre

§2 stk. 2. Blå må ikke færdes indendørs bag Gule, Røde eller Grønne døre.

 

§3 Huse med blåt kaldes “Det Blå Samfund”.  

§3 stk. 2. Alle Blå må færdes frit i det Blå Samfund.

 

§4, En blå der overtræder én af lovene i § 1 til 3 skal øjeblikkeligt igen bære Gult 

§4 stk. 2 En Gul kan ikke blive Blå igen uden først at være Grøn.

§5 En der i henhold til §4 og efterfølgende i Blåt færdes i det Blå samfund vil medføre stor fare for hele det Blå Samfund og kan derfor straffes med Dronningens strengeste straf. 

Dronningens lov Kapitel 2: Det Grønne samfunds love

§6 Et Grønt mini-samfund består af mindst én husstand og højst syv husstande

§6 stk. 2. Et Grønt mini-samfund skal udpege en Grøn konsul

§6 stk. 3. Den Grønne konsul er ansvarlig for at det Grønne samfund navngives

§6 stk. 3. Den Grønne konsul skal sætte en dato og et tidspunkt for at udskifte Gult tørklæde og dørklæde med Grønt tørklæde og grønt dørklæde

§7 På det i §6.3 fastsatte tidspunkt skal alle i det grønne samfund udskifte Gult tørklæde med Grønt og Gult dørklæde med Grønt

§7 stk. 1. På dørklædet eller på anden vis synligt på døren, skal skrives navnet givet i §6.2 samt dato og tidspunkt givet i §6.3

§7 stk. 2. Ét eller flere huse med Grønt klæde med samme navn og dato kaldes et “Grønt mini-samfund”.

§8 Overgangen fra Grøn til Blå kaldes transformationen.

§8 stk. 1. Transformationen har en varighed på 14 dage

§9 Under transformation må Grønne aldrig komme i mindre end 10 meters afstand fra and end Grønne fra deres eget Grønne mini-samfund

§10 Den Grønne konsul er ansvarlig for at føre en transformations helbredsjournal

§10 stk. 1 Alle grønne skal dagligt rapportere om egen husstands symptomer til den Grønne Konsul

§11 Såfremt en husstand får symptomer og konstateres smittet i transformationsperioden, erklæres hele det Grønne mini-samfund igen for Gult

§11 stk. 2. Der kan gives undtagelse fra §11.1 såfremt Den Grønne Konsul med sikkerhed kan konstatere at ingen andre fra det Grønne mini-samfund har været i mindre end 10 meters afstand til nogen person fra den smittede husholdning

§12 Efter transformationens 14 dage erklærer Grønne Konsulen det grønne mini-samfund for sygdomsfri og virusfri

§12 stk. 1. Konsulen erklærer det Grønne mini-samfund for Blåt

§12 stk. 2. Alle i mini-samfundet udskifter Grønt tørklæde med Blåt tørklæde

§12 stk. 3. Alle husstande i mini-samfundet udskrifter det Grønne dørklæde med Blåt dørklæde.

§12 stk. 4. På døren skal stadigt fremgå navnet på det oprindelige Grønne mini-samfund 

§13 Når alle forhold i §12 stk. 1-4 kan konstateres opfyldt, erklærer Konsulen samfundet for Blåt

§13 stk 1. Konsulen melder det ny Blå samfund til Dronningens udpegede de Blå samfunds generalkonsul

§13 stk 2. Generalkonsulen indskriver det ny Blå samfund i rigets liste

§13 stk 3. Konsulen udnævnes til Blå konsul

§14 Generalkonsulen organiserer Blå Minisamfund i større Lokalsamfund og udpeger med de Blå konsuler en Blå Lokalkonsul

§14 stk 2. Generalkonsulen organiserer Blå Lokalsamfund i større Områdesamfund og udpeger med de Blå Lokalkonsuler en Blå Områdekonsul

§14 stk 3. Generalkonsulen organiserer Blå Områdesamfund i større Regionsamfund og udpeger med de Blå Områdekonsuler en Blå Regionskonsul

§15 Når alle husstande i et geografisk område kan erklæres Blå befaler dronningen Områdekonsulen at afholde en frihedsfest som en begivenhed, for at fejre folkets sejr over corona sygdommen og over corona virussen

§15 stk 2 Områdekonsulen skal sende invitation til Kongehuset

§15 stk 3 generalkonsulen sender invitation til alle Blå konsuler og alle frie Blå samfunds borgere i hele riget

 

Dronningens lov Kapitel 3: Love for den Blågule Garde

§16 De Blågule Gardere er frivillige borgere der skal beskytte og hjælpe Grønne samfund gennem transformationen fra Gul til Blå

§16 stk 2 Den Blågule Garde beskytter og hjælper Grønne og Blå samfund og deres borgere

§17 En Blågul Garder bærer Gult tørklæde og har Gult dørklæde og skal følge lovene for Gule

§17 stk 2. En Blågul Garder må, sammen med Gult, bære Blåt tørklæde

§17 stk 3. En Blågul Garder må ophænge Blåt dørklæde under Gult dørklæde

§18 Blågule Gardere melder sig til tjeneste ved at oprette eller tilmelde sig én eller flere Blågule Garder grupper

§18 stk 2. Blågule Garder grupper kan udnævne Blågule Garder kommandanter

§19 Grønne og Blå Konsuler og borgere melder sig ind i De Blågule Garder grupper

§19 stk 2. Grønne og Blå konsuler og borgere anmoder om hjælp med forsyninger eller anden hjælp ved skriftlig eller mundtlig anmodning til De Blågule Garder grupper

§19 stk 3. de Blågule Gardere besvarer anmodning om hjælp og yder den anmodede hjælp med streng overholdelse af Dronningens befalede Corona grundlov.

Dronningens lov Kapitel 4: Love for den Blå Garde

§20 Når et geografisk område opnår så stor dækning af Blå samfund, at behovet for den Blågule Gardes hjælp ikke længere er nødvendig for Blå, skal de blå samfunds konsuler i koordination oprette den frivillige Blå Garder grupper

§20 stk 1: Den Blå Garde skal hjælpe Blågule Gardere og resterende Gule og Røde i deres geografiske områder til at blive Grønne og transformere til Blå.

§21 En Blå garder bærer blåt eller lilla tørklæde og har blåt eller lilla dørklæde

§21 Blå Gardere melder sig til tjeneste i samme grupper som de Blågule Gardere

§22 Blå Gardere kan udnævne Blå garder kommandanter 

§23 Blå Gardere yder beskyttelse og hjælp efter samme retningslinier som §19 stk. 1-3.

2. Vejledning til borgere anno 2020

 

Desværre kan Dronningen ikke skrive love og udstikke befalinger som i middelalderen. Og desværre har Folketing og regering tilsyneladende på forhånd opgivet at stoppe virussen. 

Færøerne er dog tilsyneladende alligevel blevet “Et Blåt Samfund”. Hvordan de har gjort, det vides ikke. Men de danske politikere har enten ikke set det, eller må undre sig og tænke Færøerne er et miraklernes land. Det er som om, de ikke evner at tænke, at virussen kan stoppes.

Derfor har de måske slet ikke tænkt tanken, at de “Blå Samfund” er mulige. 

Og derfor forudser de, at det danske samfund skal være mere eller mindre lukket ned i et år. Og der er beregninger om mange menneskeliv og stor arbejdsløshed og store omkostninger der kan risikere at tømme statskassen og begrænse folkets velfærd i mange år fremover. Og så regner de med en vaccine eller en flokimmunitet når et stykke over halvdelen af befolkningen har været smittet. Ingen af delene har de desværre nogen garanti for, fordi de siger samtidigt at de forventer at virussen vil mutere og folk kan blive syge flere gange.

Og derfor har de ikke anden besked til lungesyge børn og unge, end at de enten skal blive hjemme – eller gå i skole med stor risiko for alvorlig sygdom. Og helt tilsvarende til ældre og andre i hvor smitte eller ikke smitte kan betyde liv eller død. Jeg synes ærlig talt ikke myndighederne kan være bekendt at ignorere og totalt negligere en indsats på at stoppe virussen. Jeg synes det er uansvarligt overfor den danske befolkning.

Min husstand startede personligt vores transformation for tre dage siden. Jeg startede med at købe mad ind til 14 dage. Hvis jeg får brug for hjælp, vil jeg skrive det i en nabohjælp Facebook gruppe eller ringe til Røde kors.

I dag vil jeg tage kontakt til danske KFUM soldaterhjem. De har rigtigt gode faciliteter for samvær, men de har været lukkede på grund af corona længe. De har også gode faciliteter for undervisning. Jeg vil anmode om at oprette en “Blå skole”, hvor Blå lungesyge børn og forældre kan komme og helt ufarligt være sammen med andre. Jeg vil også bede KFUM soldaterhjem om at medvirke til at oprette både den Blågule Garde og den Blå Garde.

Hvis man ikke spørger, tja så får man helt sikkert ikke et Ja. Så hvorfor ikke spørge? Det værste der kan ske er at man får et Nej.

Jeg håber dette har givet inspiration til andre, som tænker “Tja, hvorfor ikke forsøge. det værste der kan ske, er at det ikke lykkes.”

For mit eget vedkommende har 1½ måneds kritik for mit forsøg på at vække politikere, myndigheder og danskere gjort mig træt. Meget træt. Jeg har brugt mine egne penge – og arbejdet mere end 15 timer 7 dage om ugen. Min løn er afstandstagen og kritik for ikke at bare at stole blindt på, at politikerne gør det bedste for folket. Jeg synes der er fem muligheder. 1) de kan have ret, og jeg har uret, 2) De kan være uvidende 3) de kan være dumme 4) de kan være skruppelløse og have enten politiske eller økonomiske personlige interesser eller 5) de kan være i lommen på skruppelløse danske eller udenlandske grupper der har enten politiske eller økonomiske nationale eller globale interesser.

Én ting kan jeg dog glæde mig over. Det er corona virussens påvirkning på livet på vores klode. Corona virussen har skabt renere luft og vand for en tid. Jeg vil lige nu glemme og lukke øjnene for, at corona virussens fattigdom også har og vil medføre mere afbrænding af regnskove, sultende menneskers jagt på havskildpadder og meget andet dårligdom. 

Så nu vil jeg ikke længere være forskellig. Jeg vil være normal og gøre som størstedelen af verdens befolkning har gjort de sidste 40 år. Lukke øjnene, lukke ørerne og lukke munden. Så kan jeg leve lykkeligt og uvidende som poet og filosof.

Det er den 22. April. Glædelig Jordens fødselsdag

Venlig hilsen
Olav Lange Hansen
The Poet, The Viking and the Scientist

Top
Translate »