“Krigsstrategien” mod Covid19 skal vendes up-side down. Hvis vi gør det, så kan vi HURTIGERE vinde krigen og vende tilbage til normale corona fri tilstande. Og metoden kan redde mange liv.
Her skriver vi helt præcist hvordan og hvad du kan gøre. Det er en anden og mere effektiv metode end myndighedernes, men det kan godt fungere PARALLELT. Vi kontakter myndigheder, organisationer og mange andre i danmark og i flere andre lande igen i dag, LIGESOM VI OGSÅ OPFORDRER FLERE FRIVILLIGE TIL AT MELDE SIG TIL DETTE INITIATIV. DER ER BRUG FOR DET OG DET HASTER.

SÅDAN SKABES CORONA FRI NABOZONER

NIVEAU 1: MIKRO NABOSAMFUNDET

1. HAR DU CORONA I DIT HJEM – NEJ IKKE, GODT!

2. HAR DINE NÆRMESTE NABOER TIL VENSTRE OG HØJRE CORONA – NEJ IKKE – GODT

Nu har I skabt den første meget lille “Coronafri Zone”. I kunne nu “lukke og beskytte jeres grænser”.

Nu kan i lave jeres egen lille “mini regering” og lave lokale love, bare jeres tre huse, som sikrer jeres “lukkede Coronafri mikro samfund” mod Coronaens indtrængen.

Herefter kan I åbne “de interne grænser” – altså mellem jeres boliger.

NIVEAU 2: FRA NABOSAMFUND TIL GADESAMFUND

Nu snakker i med flere naboer og genboer – alle på gaden. Hus efter hus. Når et hus med sikkerhed kan konstateres Corona frit, kan de blive del af “Den Corona fri zone”. Når man op på gade niveau, har man nået niveau 2: Et Coronafrit Gadesamfund (det kan også være et “Coronafrit Opgangssamfund” i en boligblok).

Igen “lukker man de ydre grænser” og “åbner de indre grænser”

NIVEAU 3: FRA GADESAMFUND TIL KVARTER SAMFUND

Nu snakker man med nogle på de enkelte gaderne i kvarteret, og får dem til at gøre det samme i deres gader. Når alle gader i kvarteret  erklæret sig for “Corona fri gadesamfund”, har man nået niveau 3: Et Coronafrit Kvartersamfund (Det kunne også være en hel boligblok)

Igen “lukker man de ydre grænser og åbner de indre grænser”. Dvs, nu kan livet i kvarteret risikofrit fungere som normalt inde bag “grænserne”, men der skal indføres effektiv kontrol på, at der ikke kan komme Coronavirus ind i kvarteret.

NIVEAU 4: FRA KvarterSAMFUND TIL Lokalt bySAMFUND

Hvis man gør det samme i alle byens kvarterer, så når man til Niveau 4: Det lokale Bysamfund

Igen “lukker man de ydre grænser og åbner de indre grænser”. Dvs, nu kan livet i det lokale bysamfund risikofrit fungere som normalt inde bag “grænserne”, men der skal indføres effektiv kontrol på, at der ikke kan komme Coronavirus ind i det lokale bysamfund.

NIVEAU 5: FRA Lokalt bySAMFUND til lokalt område samfund

Hvis man gør det samme i alle by- og landsamfund i et område, så når man til Niveau 5: Det lokale områdesamfund

Et lokalt område samfund kunne eksempelvis defineres som de gamle kommunegrænser eller et kirkesogn

Igen “lukker man de ydre grænser og åbner de indre grænser”. Dvs, nu kan livet i det lokale område samfund risikofrit fungere som normalt inde bag “grænserne”, men der skal indføres effektiv kontrol på, at der ikke kan komme Coronavirus ind i det lokale områdesamfund.

NIVEAU 6: FRA Lokalt områdesamfund til kommune samfund

Hvis man gør det samme i alle lokale områdesamfund i en kommune, så når man til Niveau 6: Kommunesamfundet. Nu har man nået den etablerede samfundsstruktur, hvor borgmesteren vil være den “folkevalgte Corona regent”.

Igen “lukker man de ydre grænser og åbner de indre grænser”. Dvs, nu kan livet i hele kommunen risikofrit fungere som normalt, men der skal indføres effektiv kontrol på, at der ikke kan komme Coronavirus ind i kommunen.

NIVEAU 7: FRA kommunesamfund til region samfund

Hvis man gør det samme i alle regionens kommuner, så når man til Niveau 7: Regionssamfundet. 

Igen “lukker man de ydre grænser og åbner de indre grænser”. Dvs, nu kan livet i hele regionen risikofrit fungere som normalt, men der skal indføres effektiv kontrol på, at der ikke kan komme Coronavirus ind i regionen.

NIVEAU 8: FRA regionsamfund til Riget

Hvis man gør det samme i alle landets regioner, så når man til Niveau 8: Riget

Her har man allerede “lukket de ydre grænser”. Men fordi der er Corona inde bag landets grænser, kan livet i riget ikke risikofrit fungere som normalt. Derfor har riget lukket hele landet ned. De har bare (desværre) gjort det for sent, og (desværre) heller ikke indset at løsningen på at isolere og bekæmpe Corona Virus ligger i at starte nedefra i samfundet. Det koster desværre samfundet enormt mange penge og pålægger os unødigt mange restriktioner.

Men det er ikke for sent. Det skal bare startes hurtigt og koordineres og organiseres effektivt. Og selvfølgelig er det muligt – hvis alle danskere erkender situationens alvor, står sammen og lokalt engagerer sig.

Hvordan kan vi være 100% sikre på, at et hus og et område er “corona frit”?

Den hurtige måde er en test af alle, men det er ikke tilgængeligt endnu. Derfor er den eneste sikre måde lige nu, at gøre det samme som myndighederne, med 14 dages hjemmekarantæne. Det vil sige at hvis alle i samfundet gik i 14 dages hjemmekarantæne i dag, så ville vi om 14 dage med sikkerhed kunne sige, hvilke huse, gader, kvarterer, bysamfund, osv, der er Corona fri, og hvilke der ikke er. Det er ikke fysisk muligt, da nogle skal arbejde, og alle skal have mad. Men det kan løses, som det beskrives herunder.

Hvad med dem der har Corona – eller pga. arbejde udenfor den “corona fri zone”, er nødt til at “krydse grænsen”?

Stalin ville nok sige “deportér dem”, men det er altså ikke nødvendigt. Man kunne måske overveje at sygepersonale får tilbudt bolig på eller tæt på sygehusene. Men det er vigtigt at de følger en meget strikt adfærd, når de færdes i området. Vi anbefaler, at der skal laves et mærke, så alle visuelt kan se, at de kan være potentielle smittebærere, hvilket vil gælde mange. Der kan indføres regler om, at de ikke må handle indenfor en Corona fri zone. Tænker man hfra den “aller strikseste og sikreste metode”, kan man løsne op derfra. Det kunne være eskorte fra grænsen direkte til deres bolig, og der med vagt på, så hjemmekarantæne blev sikret overholdt. Det er næppe nødvendigt. Der kan oprettes indkøbssteder specielt for dem, osv. men generelt bør de opholde sig i egen bolig og der bør altid holdes stor afstand mellem “Corona fri” borgere og “Potentielle Corona smittebærere”. Nabohjælpen er meget vigtig. Og også at ringe eller tale over video. Vores “Corona helte” må ikke føle sig lukket ude af deres lokalsamfund.

Hvad så, hvis der allerede er Corona i en gade?

Så gør man som myndighederne allerede gør nu. Huset isoleres, der indføres hjemmekarantæne. Der ydes nabohjælp til indkøb osv. Og der ringes og snakkes, så folk ikke dør af kedsomhed og ensomhed. Men det lokale samfund vil have kontrol på, hvor Coronaen er, og når myndighederne erklærer personen/personerne raske og fri for at være “potentielle Corona smittebærere”, kan de igen gå ud og være en del af deres almindelige og skønne Corona fri lokalsamfund.

Hvorfor vil det gå langt hurtigere end det myndighederne gør nu – det lyder som et kæmpe projekt der vil kræve enorme ressourcer?

Vi er 5,7 millioner danskere i Danmark som har ledig tid og hvis frivilligt engagerer os i denne “Corona krig” i dette initiativ og helst så så samtidigt som muligt, så vil det hverken koste staten, erhvervslivet eller andre ret meget (selvfølgelig vil det koste noget at planlægge og medvirke til osv.), men det kan gøres effektivt og hurtigt. Satte myndighederne organiseringen igang i dag, ville jeg vurdere at man kunne have det organiseret på en uge. Derefter vil der være to ugers total nedlukning, med en stor del af folket sat i hjemmekarantæne, men derefter ville man have 100% kontrol over situationen. Tre uger, så kunne man lukke store dele af landet op til at fungere normalt igen. Man ville stadigt have nogle “røde huse” på lokale “Gogle maps”, og også nogle “røde områder” på et Google Kommunekort og på et landkort. Men det ville være under kontrol og man ville se det grønne sprede sig efterhånden som alle områder kommer under kontrol – modsat nu, hvor vi ser de røde områder sprede sig hvor det ikke er under kontrol.

Har i regnet på økonomi?

Nej, men med sund fornuft, vil en hurtig effektiv indsats og tilbagevenden til normal selvfølgelig betyde noget for Dansk økonomi. Men den danske økonomi er også stærkt afhængig af udenlandske økonomier. Derfor arbejder vi i baggrunden på højtryk med at etablere en international global “Task force”.

vil det redde menneskeliv?

Ja, mange. Det er som om myndighederne på forhånd har opgivet at inddæmme og udrydde Corona Virussen. Derfor forsøger de ikke engang. Med denne metode Corona virussen dø, og vi vil undgå at en stor del af befolkningen bliver smittet. Myndighederne skriver forventning om at 40% af danskerne vil blive smittet, måske mere. Det ved vi, vil koste mange døde. Med denne metode vil en meget lille andel af befolkningen blive smittet, så meget færre mennesker vil dø. 

Metoden er i øvrigt udviklet i et internationalt samarbejde med medvirkende og erfaringer fra samfundsstudier i Danmark, USA Canada, Mexico og Kenya. Den er opstået specifikt ud fra, at det er sådan at flere indianersamfund allerede fungerer til dagligt. de mangler blot ofte den effektive kommunikation, som vi er så vante til med facebook og telefon i vores del af verden. Vi mangler til gengæld den nære tætte kontakt der er i deres samfund mellem naboer.

Top
Translate »