Bill Gates og Meddelelse til journalister om analyse offentliggørelse i dag kl. 14:00

Bill Gates om pandemi. Klik for at se på Youtube.
Bill Gates forudsagde for fem år siden, at myndighederne ikke var parate til en pandemi

Nu står vi midt i den og myndighederne er stadigt ikke parate. I Danmark har vi meget lidt erfaring med at mobilisere og engagere “et civilt pandemi beredskab”

 

Derfor er “Corona Nabohjælp i hele Danmark” enormt vigtigt. 

Tænk hvis alle ældre og syge forbydes at gå ud at handle. Kan myndighederne håndtere det ved egne ressourcer? Nej, er min påstand. De får i meget højere grad brug for et civilt og meget lokalt nabohjælps beredskab.

Top
Translate »