På jagt efter Kong Ring og Ringives tidligste historie

“Den gamle kong Harald Hildetand i Danmark var blind, men ville helst dø i kamp, og udfordrede sin brorsøn kong Sigurd Ring – angiveligt far til sagnkongen Ragnar Lodbrog – i Östergötland til kamp. De to frænder rustede sig så i 7 år, og kæmper fra hele Norden, også Rusland, deltog. Harald Hildetand faldt, og Sigurd Ring erobrede Danmark”.

Teksten er fra Wikipedias side om Slaget ved Bråvalla, og når sagnet fortæller, at Kong Ring hviler i Ringshøj i Ringive, som jeg kælkede på som barn, så vækker det en vis nysgerrighed. Hviler der måske én af Danmarks tidlige Konger i Ringive? Hvis der gør, kan det tænkes, at være faren til den Ragnar Lodbrog, som blev gjort så verdensberømt i serien “Vikings“?

Her begynder min jagt efter Kong Ring og Ringives tidligste historie.

Jeg finder Ringive på Wikipedia, hvor der står at Ringive første gang er nævnt i 1340 som Ryngøgh og i 1512 som Ringøwe, og omkring år 1900 havde Ringive “Kirke, Præstegård, Skole og Sparekasse”. På denne side om Ringive Kirke, finder jeg mere, blandt andet står der:

“Et sagn fortæller, at Ringive eller Ringhøj, som sognet også har været kaldt, skal have sit navn efter kong Ring, der er begravet i Ringshøj, som ligger på præstegårdsjorden sydvest for kirken. Ved siden af lå hans kone i en mindre høj, Dronningens høj.”

Hvilket sagn der er tale om, har jeg endnu ikke fundet frem til, men jeg håber snart at finde og kunne bringe det omtalte sagn.

Der står også “Sognet havde Gadbjerg og Lindeballe som annekser og Give som anneks…”, hvilket betyder Ringive ikke har været ubetydeligt, og har grænset op til Jelling Sogn, hvorfra Gorm og Thyra og sønnen Harald Blåtand regerede fra før år 936 til ca. 985.

Ringive sogn og annekssogn er indtegnet med blåt. Jelling er understreget med rødt.

I 1688 var der i Ringive Ejerlav kun var én gård, foruden præstegården, hvilket må antages at være Ringivegaard, hvor jeg er født.

I 2016 blev der fundet to fuglefibulaer fra 1000 tallet og en borgerkrigsmønt på Ringivegaards marker sydøst for kirken.

I Vejle Amts Aarbog 1949 findes overskriften “Ringive – et gammelt Tingsted”.

Min slægt på Ringivegaard

Ringivegaard er ikke længere på min families hænder. Den er ejet af Teglgaard Jensen Ejendomme A/S, der overtog gården fra Nykredit, efter at min bror, døbt Sigurd Lange Hansen, fraflyttede gården i 2016. Gårdens stuehus står i 2022 tom på femte år.

Min bror overtog gården fra min far, Holger Hansen, som overtog den fra min farfar, Sigurd Hansen, som overtog den fra sin far, min oldefar, Jens Kristian Hansen, som overtog gården i 1889 fra sin far, min tip-oldefar Hans Henrik Jensen. Om ham står der “H.H.J overtog omkring 1850 Ringivegaard, som han drev til 1889, da den blev overtaget af sønnen Jens Kristian Hansen. Ringivegaard har været i slægtens eje gennem mange generationer. H.H.J blev for sine mange fortjenester udnævnt til Danebrogsmand 1“.

Min far har fortalt mig, at min tip-oldefar var medvirkende i at starte “Ringive Egnens Egns- og Lånekasse”, som jeg mener var det navn, som stod på to 100 års jubilæumsglas, som i sin tid stod i mit hjem. I Danske Banks vedtægter fra 2009 står der dog, og lidt pudsigt synes jeg, at Danske Bank endnu driver virksomhed under binavnet Ringive Sparekasse A/S.

Jeg mindes at have set et slægtstræ eller en slægtsbog, som går længere tilbage. Jeg mindes at have studeret den, og at have set årstallet 1416 for en af mine forfædre, som jeg mindes at have læst, skulle have været “berømt” i et offentligt hverv.

Hvorvidt min slægtshistorie kan bringe mig nærmere på, om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top
Translate »